Nieuws door Dini Hardebol

1 Item

Reserveren van kerkdiensten.

by Dini Hardebol

De kerkenraden van Ilpendam en Watergang hebben besloten om gezamenlijke kerkdiensten te houden. De diensten zullen om 10 uur, om en om in de beide dorpen, plaatsvinden. Door omstandigheden kunnen daar wijzigingen in ontstaan, die in de agenda worden vermeld. De diensten zullen worden uitgezonden.Gezien de PKN-coronaregels is aanmelden voor de dienst niet meer noodzakelijk. […]