Welkom! Op deze site is een eerste indruk van onze kleurrijke gemeente te vinden. Kijk gerust rond. Meer indrukken? Neem contact op, of kom langs in een van de diensten of bij een van de andere activiteiten.

Wij, de Hervormde gemeenten Ilpendam en Watergang, voelen ons verbonden met de wereldwijde gemeente van Jezus Christus. Samen met vele gemeenten verspreid over de wereld en door de eeuwen heen belijden we Jezus Christus als de Heer van onze gemeente, en geloven wij dat wij door Hem alleen bestaan. De blik in onze gemeenten is dan ook allereerst naar Hem. Binnen de wereldwijde en eeuwenoude kerk van Christus zijn we onderdeel van de Protestantse Kerk in Nederland en willen we staan in de reformatorische traditie.

In onze gemeenten staat de Bijbel, die wij lezen als Woord van God, centraal. Dat centraal staan is breder dan de verkondiging eruit in de erediensten. Ook in pastorale contacten, catechesemomenten en Bijbelkringen gaat de Bijbel open, om daaruit te ontvangen wat ons leven verder brengt. Daarnaast vindt ook het verdere werk wat in onze gemeenten gebeurt:  jeugdwerk, diaconaat, gemeentedagen en – avonden, haar oorsprong in het Woord van God. De oproepen daaruit, om samen te zijn, elkaar te leren, barmhartigheid te tonen, maken dat we dit alles een plek geven in onze gemeente.

Naast de blik op Christus is onze blik gericht op onze omgeving, het Noord-Hollandse Waterland. Allereerst vanuit het verlangen om in navolging van God deze omgeving en de ander daarin te dienen, te ondersteunen waar nodig. Maar ook vanuit het verlangen iets van wat wij in onze gemeenten beleven met anderen te delen. Het leven is zoveel meer dan focus op onszelf en op groei. Vreugde in het leven is juist te vinden in het wegkijken van jezelf, in het zien op de ander en in het zien op een God die boven het leven wat wij zien en ervaren uitstijgt, die leven en dood overstijgt, die ons mensen kent en ons in ontferming en genade aanziet.

Als gemeente hebben wij een regiofunctie. Leden komen niet alleen uit Ilpendam en Watergang, ook uit omliggende dorpen en steden als Monnickendam, Purmerend, Landsmeer, en zelfs nog verder.

Dit is een schets. Voor een inkleuring van deze schetst verwijzen we graag naar het verdere van deze website en naar de diensten of een van de andere activiteiten.