Hartelijk Welkom! 

Wij, de Hervormde gemeenten Ilpendam en Watergang, zijn een kleine christelijke gemeente in het Noord-Hollandse Waterland. Wij weten ons één met iedereen in de wereld die Jezus Christus als Heer belijden.

Wij geloven dat je door Jezus Christus God leert kennen, en dat het daarbij niet uitmaakt wie je bent. De genade van God voor mensen staat in onze gemeente centraal. Omdat genade de kern is, is iedereen welkom! Christus zelf zegt: “Komt tot Mij, allen die vermoeid en belast zijn en Ik zal u rust geven.”

Elke zondag komen we daarom samen, luisteren we naar een uitleg van de woorden van God in de Bijbel, eren wij Hem en bidden we met elkaar. Wij zijn een gemeente die het geloof ook graag handen en voeten wil geven in de praktijk. We laten ons daarom verrassen én leiden door wat de Geest van God ons laat ontdekken in de Bijbel en denken er over na wat dat vandaag voor ons betekent.

Als gemeente van Christus willen wij een dienende gemeente zijn. Dat betekent dat we een pastorale gemeente zijn, maar ook een diaconale en missionaire gemeente.

Ds. Jan Ouwehand

Sinds 15 november 2020 ben ik predikant van de gemeenten van Ilpendam en Watergang. Tot dan werkte ik ruim 10 jaar als directeur van de GZB, een zendingsorganisatie binnen de PKN. Als gemeentepredikant diende ik daarvoor de gemeente van Wilnis. Ik ben getrouwd met Carine en we hebben samen 7 kinderen gekregen. Eén van onze kinderen is overleden. Onze kinderen zijn verder allemaal uitgevlogen. We zijn bijzonder gezegend met 10 kleinkinderen.

Ik verlangde er naar om een gemeente te dienen, na een lange periode als predikant-directeur vooral bestuurlijk actief te zijn geweest. Heel verrassend heeft God ons hier in Waterland gebracht en mogen we hier dienstbaar zijn. Het is mijn verlangen dat mensen in gesprek met de Bijbel komen en gaan ontdekken wat de Here God hen vandaag in deze tijd te zeggen heeft.

De kerk is een gemeenschap van zeer verschillende mensen. Zo’n kerk is geen ideale gemeenschap waar alles geweldig is. Het is vooral een gemeenschap van mensen die elkaar nodig hebben om zicht te krijgen en te houden op God en op Zijn Rijk. In deze gemeenschap wil ik graag mijn steentje bijdragen bij alles wat er gebeurt.

Ik ben beschikbaar mocht u me nodig hebben! Je kunt me altijd bellen (06-41521037) of mailen (ds.j.p.ouwehand@outlook.com).

De kerkenraad

De kerkenraad geeft leiding aan de gemeenten van Ilpendam en Watergang. De ouderlingen zijn samen met de predikant verantwoordelijk voor de pastorale zorg in de gemeenten. Voor Ilpendam is dat  Diede de Jong en voor Watergang Harry van Merode.

De kerkrentmeesters zijn in het bijzonder verantwoordelijk voor het in stand houden van de kerkelijke gemeente. Voor Watergang zijn dit Jan Zant en Ben Bulsing en voor Ilpendam Bert Vos en Ruud den Ouden.

De diakenen zorgen voor de hulpverlening aan mensen in nood. Vanuit Watergang is dat Peter van Vuure en vanuit Ilpendam Alexander Vos.

… meer lezen : het Beleidsplan