Pastoraal

Mocht u vragen hebben over de gemeente of wilt u een gesprek omtrent geloofszaken, dan kunt u contact opnemen met:

Ds. J.P. (Jan) Ouwehand (06 41521037)       ds.j.p.ouwehand@outlook.com

Ilpendam : Ouderling Diede de Jong(06 22 028812)

Watergang :  Ouderling Harry van Merode (06 22 482741)

Moderamen (dagelijks bestuur)

Ds. J.P.(Jan) Ouwehand (voorzitter)
Diede de Jong (ouderling en voorzitter kerkenraad)
Harry van Merode (ouderling en scriba),
Ben Bulsing (Voorzitter kerkvoogdij)

E-mail Ilpendam :     scriba.ilpendam@kerkiw.nl
E-mail Watergang :  scriba.watergang@kerkiw.nl

Kerkgebouw Ilpendam
Kerkstraat 19,
1452 PR Ilpendam, Nederland

Kerkgebouw Watergang
Dorpsstraat 37,
1454 AL Watergang, Nederland

Algemeen
Heeft u vragen over de website of werkt een link niet meer dan kunt u een e-mail sturen naar de redactie van de website