Pastoraal

Mocht u vragen hebben over de gemeente of wilt u een gesprek omtrent geloofszaken, dan kunt u contact opnemen met:

Ds. J.P. (Jan) Ouwehand (06 41521037)       ds.j.p.ouwehand@outlook.com

Ilpendam : Ouderling Kees Hardebol (020-4361572)

Watergang :  Ouderling Piet Mager (020-4823020)

Moderamen (dagelijks bestuur)

Ds. J.P.(Jan) Ouwehand (voorzitter)

Ilpendam: Alexander Vos (diaken/scriba),
Diede de Jong (ouderling en voorzitter kerkenraad),
Watergang: Harry van Merode (diaken/scriba),
Klaas Barneveld (kerkrentmeester)

E-mail Ilpendam :     scriba.ilpendam@kerkiw.nl

E-mail Watergang :  scriba.watergang@kerkiw.nl

Kerkgebouw Ilpendam
Kerkstraat 19,
1452 PR Ilpendam, Nederland

Kerkgebouw Watergang
Dorpsstraat 37,
1454 AL Watergang, Nederland

Algemeen
Heeft u vragen over de website of werkt een link niet meer dan kunt u een e-mail sturen naar de redactie van de website