Al vele jaren zijn de startzondag en de Hemelvaartsdag gemeentedagen. ’s Morgens is er eerst een kerkdienst met aansluitend koffiedrinken. Daarna wordt gemeenschappelijk gegeten. ’s Middags volgt er een recreatief gedeelte met een spel of iets in de vrije natuur. Altijd is er volop ruimte voor gezelligheid en ontmoeting. Over de invulling van deze dagen wordt u van te voren geïnformeerd.