Het hart van de gemeente klopt in de zondagse eredienst. 
Door middel van de verkondiging spreekt God tot de gemeente. In de dienst luistert de gemeente naar de stem van haar Here en bezingt de lof van God. In de verkondiging hoort de gemeente wie God is en wat Zijn belofte is. In de verkondiging klinkt de vergeving van de zonden, die Christus door middel van het offer aan het kruis heeft volbracht.
Ook is te horen wat de roeping in het dagelijks leven van elke individuele gelovige inhoudt. Een belangrijk aspect van gemeentezijn is ook het omzien naar elkaar. Dat wordt onder andere gedaan door de bloemengroet en het gezamenlijke koffiedrinken na de dienst. Er wordt naar gestreefd om op elke zondag in beide kerken een kerkdienst te beleggen.

Er zijn verschillende tijdstippen waarop de dienst begint:

  • 9.00 en 10.30 uur:
    Wanneer de eigen predikant voorgaat en er geen gezamenlijke diensten zijn.
  • 10.00 uur: bij gezamenlijke diensten.
    Op de eerste zondag van de maand en gedurende de zomervakantie wordt er een gezamenlijke dienst belegd.
    Deze is afwisselend in Watergang en Ilpendam. Een gezamenlijke dienst wordt ook belegd in het geval van een bijzondere dienst, zoals met Kerst, Pasen en Pinksteren, bevestiging van ambtsdragers, dopen, gezinsdienst (afscheid van de zondagsschool), start VakantieBijbelWeek, openbare belijdenis van het geloof.
  • 10.00 uur: Wanneer er een gastpredikant is, begint de dienst in zowel Ilpendam als Watergang om 10.00. In het komende seizoen gaat de gastpredikant niet meer in beide diensten voor, maar hebben Ilpendam en Watergang hun eigen gastpredikant.

I.v.m. de huidige coronamaatregelen wordt er voorlopig slechts één dienst om 10 uur in Ilpendam gehouden. Voor deze dienst moet men zich opgeven.Een overzicht van alle kerkdiensten vindt u achterop het kerkblad “De Kerk Thuis” en op de voorpagina van de website en onder Agenda.

In de diensten wordt de klassiek-hervormde liturgie gevolgd. Er wordt gebruik gemaakt van de nieuwe psalmberijming (1968) en de gezangenbundel van de Nederlandse Hervormde Kerk (1938). Daarnaast wordt regelmatig een lied gezongen uit de bundel “Op Toonhoogte