Het hart van de gemeente klopt in de zondagse eredienst. 
Door middel van de verkondiging spreekt God tot de gemeente. In de dienst luistert de gemeente naar de stem van haar Here en bezingt de lof van God. In de verkondiging hoort de gemeente wie God is en wat Zijn belofte is. In de verkondiging klinkt de vergeving van de zonden, die Christus door middel van het offer aan het kruis heeft volbracht.
Ook is te horen wat de roeping in het dagelijks leven van elke individuele gelovige inhoudt. Een belangrijk aspect van gemeentezijn is ook het omzien naar elkaar. Dat wordt onder andere gedaan door de bloemengroet en het gezamenlijke koffiedrinken na de dienst.

In de diensten wordt de klassiek-hervormde liturgie gevolgd. Er wordt gebruik gemaakt van de nieuwe psalmberijming (1968) en de gezangenbundel van de Nederlandse Hervormde Kerk (1938). Daarnaast wordt regelmatig een lied gezongen uit de bundel “Op Toonhoogte