Algemeen
Op deze pagina vind u een stukje geschiedenis van de Hervormde kerk in Watergang. Verder geven wij een een korte rondleiding om en in de kerk.
(edit red. Foto’s zullen later worden bijgevoegd)

Watergang
Een request uit 1640 spreekt van het helpen dragen in de kosten van een nieuwe kerk in Watergang. Dit blijkt ook uit het verleende octrooi door de Staten van Holland in 1640. Er wordt ook toestemming verleend voor de aanleg van een kerkhof, rondom de te bouwen kerk. De kerk wordt een eenvoudig gebouw van gebakken steen en komt gereed in 1642 (zie het jaartal boven de ingang in het westen ) Het gebouw vormt een halve tien hoek en heeft normale steunberen. In 1832 wordt de kerk vernieuwd. De laatste restauratie dateert uit de jaren tachtig, waarbij de houten toeren geheel vernieuwd is (1985)

De klok draagt de volgende inscriptie:

-V. Bergen- de Duitse Schennershand heeft het niet zo kunnen branden, noch gieten het metaal tot een doodzaaiend lot of mijn hernieuwde stem zingt door de lage landen tot een bevrijd geslacht het manend “Eer zij God”. Watergang 1949 -Heiligerlee-

De preekstoel
Het houten gewelf, de banken en de preekstoel zijn uit de 17e eeuw afkomstig. De preekstoel is van eikenhout en versierd met vijf panelen welke voorstellen, Johannes de evangelist, De boodschap aan Maria, de Aanbidding door de herders, de Aanbidding door de Wijzen en de Doop van Johannes.

Het houtsnijwerk.
Van links naar rechts :

 Johannes de evangelist, De Boodschap aan Maria (Lucas 1 vers 28), De Aanbidding van de herders (Lucas 2 vers 16), Aanbidding door de wijzen (Mattheus 2 vers 11), De Doop door Johannes (Mattheus 3 vers 16)

Het doophek
Het doophek komt uit de tijd van Lodewijk XVI en draagt het algemene wapen van Waterland, nl. Een Zwaan. Het bord waarop Mozes met de Tafelen van de Wet is afgebeeld is rond het jaar 1700 gemaakt.

17e eeuwsscheepje
Aan het gewelf hangt een bijzonder 17e eeuwsscheepje. Het is goed mogelijk dat deze driemaster is gemaakt door Pieter Vroom. Deze Waterganger, die opgroeide in het weeshuis te Landsmeer, trok het zeegat uit maar werd op een van zijn reizen door de Barbarijnse zeerovers gevangen genomen en als slaaf verkocht. Watergangers, maar ook streekgenoten, lieten hem echter niet in de steek, en brachten het losgeld bijeen om hem vrij te kopen. Pieter Vroom zou uit erkentelijkheid voor de getoonde vriendschap het fraaie 17e eeuws oorlogsschip hebben vervaardigd, dat nu als stille getuige van de offervaardigheid nog in de kerk hangt. In Waterland woonden overigens veel zeelieden die dergelijke scheepjes maakte en ten geschenke gaven

Het orgel
Het kleine maar mooie pijporgel is afkomstig uit de Lutherse Kerk van De Rijp en werd omstreeks 1815 door een Amsterdamse orgelbouwer, de bekende Knipscheer sr, gebouwd. Het heeft de volgende dispositie: prestant 4vt, bourdon 8vt (bas en diskant), prestant 8 vt (diskant), viola digamba 8vt (diskant), fluit 4vt, octaaf 2vt, mixtuur (bas en diskant).

____________________________________

Geschreven door Dhr. J.W. Meijer