Het kerkblad “De Kerk Thuis” verschijnt zeven keer per jaar. Het kerkblad wordt in Ilpendam onder de leden verspreid en in Watergang onder alle inwoners. De redactie bestaat uit Harry en Evêrte van Merode.
Piet Mager zorgt voor de vermenigvuldiging van het blad en Jolanda Ubbels verzorgt de financiën en de verzending per post. Kopij voor het kerkblad kan worden ingeleverd bij familie van Merode. De inleverdata staan voorin ieder nummer van het kerkblad vermeld. Ook is het mogelijk om het kerkblad digitaal te ontvangen.

Via dit emailadres kunt u ook wijzigingen aan de gemeentegids door geven.

 

Microsoft Word-document 24-11-2013 141024Contactpersoon/kopijadres
:
Dhr. H. van Merode:
tel. 020-482 2721
dekerkthuis@kerkiw.nl

Adreswijzigingen en giften:

“De Kerk Thuis”
Bankrekening NL 02RABO 0342.8936.61
Westerweg 1
1447 AA Purmerend
tel. 020-436 1311