Vanaf 25 mei 2018 moet iedere organisatie binnen de Europese Unie voldoen aan de nieuwe privacywetgeving, die is opgenomen in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In Nederland is de Autoriteit Persoonsgegevens belast met de handhaving van de wet.

Ook kerkgenootschappen vallen onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De Protestantse Kerk in Nederland wil bewust en zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens en de privacy van haar leden en bezoekers. Daarom is het belangrijk dat eenieder die binnen de kerk met persoonsgegevens te maken heeft zorgt dat hij/zij zich aan de geldende regelgeving houdt.

In deze brief vindt u het privacy-statement van de Hervormde Gemeenten van Ilpendam en Watergang. Deze verklaring zal ook op de website worden geplaatst.

Mocht u bezwaar willen maken tegen het plaatsen van uw foto’s op de website, kerkblad of facebook of iets wat met deze regelgeving van doen heeft, dan kan dat via de email naar onderstaande emailadressen;

Scriba.ilpendam@kerkiw.nl
Scriba.watergang@kerkiw.nl

Hopende u voldoende te hebben geïnformeerd, verblijven wij,

Met vriendelijke groet namens de gezamenlijke kerkenraad,

Alexander Vos
Harry van Merode

Bekijk het Privacy Reglement