Kinderwerk

De kinderen worden in principe onderverdeeld naar leeftijd in drie groepen: Oppas (voor kinderen van 0 – 2 jaar), Opstap (voor kinderen van 3 – 6 jaar) en Kindernevendienst (voor kinderen van 7 – 12 jaar). De leeftijdsgrenzen zijn richtlijnen en worden naar inzicht gehanteerd. Kinderen die mee willen doen melden zich vooraf aan in de app. Op dit moment kunnen de aanwezige kinderen steeds in één groep hun eigen nevendienst houden, maar wanneer het niveauverschil te groot is kan de groep gesplitst worden. De kinderen, die het eerste deel van de kerkdienst bijwonen, gaan voor de schriftlezing naar de nevendienst in Watergang in de Opbouw naast de kerk. De jongste kinderen kunnen voor de dienst in De Nieuwe Boet worden opgevangen. Als de dienst in Ilpendam is zijn de kinderdiensten in Het Dorpshuis. Voor het slotlied en de zegen zijn alle kinderen zoveel mogelijk weer terug in de dienst.

We hopen dat de kinderen op deze manier een mooi en leerzaam moment hebben, passend bij de leeftijd en hun eigen niveau, waarin ze mogen horen en ervaren dat God ook een Vader voor hen allen wil zijn.

Contactpersoon: Mw. C. Hardebol; Kerkweg 11; 1452 AP Watergang; tel. 020-4361420