Kinderkerk

Voor alle kinderen van 0 t/m 12 jaar worden tijdens de kerkdiensten van 10.00 uur in Ilpendam en Watergang activiteiten georganiseerd. Door middel van verhalen, gesprekjes, liedjes en verwerkingen wordt de blijde boodschap aan de kinderen verteld in hun eigen taal. Voor het einde van de kerkdienst komen in principe alle kinderen naar de kerk, om daar samen met de gemeente Gods zegen te ontvangen.

Oppas

Voor kinderen van 0 t/m 2 jaar is er oppas tijdens de gehele kerkdienst. In Ilpendam is de oppas in het Dorpshuis, in Watergang is de oppas in De Nieuwe Boet.

Opstap

Voor de kinderen van 3 t/m 6 jaar (kinderen die in groep 1 en 2 zitten en kleuters die aan iets nieuws naast de oppas toe zijn) is er de groep Opstap, tijdens de gehele kerkdienst. Tijdens de Opstap-lessen komen de bijbelse geschiedenissen uit het Oude en Nieuwe Testament aan de orde, op een niveau wat past bij de leeftijd van de kinderen. Ook zijn er zogeheten ingroeilessen, die het doel hebben om onderwerpen over de kerkdienst en de liturgie (zoals Votum en groet, collecteren, bediening van de doop, Heilig Avondmaal etc) met de jongste kinderen te bespreken. Dit als opstap naar het bijwonen van de erediensten.

In Ilpendam is Opstap in het Dorpshuis, in Watergang is Opstap in de Nieuwe Boet.

Kindernevendienst

Kinderen die in groep 3 of hoger zitten, zijn van harte welkom op de kindernevendienst. Zowel in Ilpendam als in Watergang wonen de oudste kinderen (van 7 t/m 12 jaar) een deel van de kerkdienst bij en voor het begin van de preek gaan ze gezamenlijk naar de kindernevendienst.

In Ilpendam is kindernevendienst in het Dorpshuis, in Watergang is kindernevendienst in de Opbouw.