Ook dit seizoen hopen we twee gemeente-avonden te houden. Een avond gericht op vragen van zending en evangelisatie en een avond gericht op vragen van toerusting en geloofsopbouw.

Over de inhoud van deze avonden wordt u tevoren geïnformeerd via het nieuws op deze site. En de data kunt u hier terug vinden in de agenda.