Pastoraat

Pastorale zorg binnen onze gemeente heeft vele facetten. Vanuit de kring van de gemeenten worden eenzamen en ouderen regelmatig bezocht door vrijwilligers. Zo zien we om naar elkaar! De ouderlingen zijn verantwoordelijk voor de pastorale begeleiding van gemeenteleden, zij bezoeken de mensen ook thuis. De predikant is in de eerste plaats verantwoordelijk voor het crisispastoraat, maar bezoekt ook regelmatig mensen thuis. Voor iedereen die pastoraal betrokken is, geldt geheimhouding! U kunt dus vertrouwelijk met hen spreken. 

Contactgegevens:       

dhr. Harry van Merode
dhr. Diede de Jong

Diaconaat

In het diaconaat gaat het om de dienst van de gemeente aan de naaste, dichtbij en veraf. Het is de roeping van de gemeente om de liefde van Christus in deze wereld zichtbaar te maken en daarom reikt de gemeente uit naar mensen in nood. Kent u mensen die onze hulp nodig hebben, of het u zelf hulp nodig, neem dat contact op met één van de diakenen. Ook zij gaan vertrouwelijk om met alles wat ze te horen krijgen!

Contactgegevens:

dhr. Alexander Vos
dhr. Peter van Vuure

Missionair werk

De gemeente is geroepen om getuige te zijn van Jezus Christus in deze wereld. Op verschillende manieren probeert de gemeente daar inhoud aan te geven. Bij bijzondere gelegenheden laat de gemeente zich ook zien, we verspreiden bij de christelijke feestdagen het Evangelie. We denken na over het organiseren van cursussen voor mensen die zich op het Evangelie willen oriënteren. Wil je meewerken of heb je ideeën, neem dan contact op met onze predikant.