Geen categorie

4 Items

Nieuwe predikant Ds. J.P. Ouwehand

by Harry van Merode

Beste gemeente, Graag willen de kerkenraden u op de hoogte brengen van het feit dat ds. J.P. Ouwehand het beroep vanuit onze gemeenten heeft aangenomen. De kerkenraden gaan op korte termijn met dominee Ouwehand om de tafel om te bepalen wanneer de bevestiging kan plaatsvinden. Onlangs verscheen er in het Reformatorisch Dagblad een mooi artikel […]

Reserveren van kerkdiensten.

by Harry van Merode

De kerkenraden van Ilpendam en Watergang hebben sinds 5 juli j.l. weer gezamenlijke erediensten. De overheid staat toe om met maximaal 100 personen bij elkaar te komen. De kerkvoogdij is van mening dat zolang de 1,5 meter afstand van toepassing is, de kerk van Ilpendam meer geschikt is voor het houden van gezamenlijke diensten, dan […]

Sam’s kledingaktie 24 oktober 2020

by Harry van Merode

Op zaterdag 24 oktober a.s. is er in Waterland een kledinginzameling van Sam’s kledingaktie voor Mensen in Nood. Dit inzamelmoment is een samenwerking van de Waterlandse diaconieën en de katholieke kerk van Ilpendam. Vanaf deze plaats willen wij alle Ilpendammers en Watergangers oproepen om oude kleding vanaf 10.00 uur weer aan de weg te zetten. […]

Vrijwilligers gevraagd!

by Harry van Merode

In beide gemeentes zijn er vrijwilligers die rondom de dienst allerlei zaken regelen. De gemiddelde leeftijd van deze groep is 70+. Lichamelijke ongemakken zorgen er dan ook voor, dat een aantal taken door een steeds kleiner wordende groep gemeenteleden moeten worden gedaan. De werkzaamheden waar wij mensen voor zoeken zijn o.a. voor geluid, koperpoetsen, koffie, […]