Welkom! Op deze site is een eerste indruk van onze kleurrijke gemeente te vinden. Kijk gerust rond!

Laatste nieuws

P5097950.JPG

Bijbellezing donderdag 5 mei

Komende donderdag hopen we Jezus’ gang naar de hemel te vieren. Naast de lezing uit Handelingen 1:1-11 lezen we opnieuw een gedeelte uit de Korintebrief, 1 Korinte 15:12-28. Paulus schrijft hier over de opstanding van de doden, daarbinnen heeft hij het ook over het koningschap van Jezus. Pasen en Hemelvaart komen er in samen. En ook […]

kerk-02

Bijbellezing zondag 1 mei

Komende zondag is er een feestelijke dienst! Drie jonge mensen leggen belijdenis van hun geloof af en we zullen het teken en zegel van de doop zien. We lezen in deze dienst de eerste woorden van de eerste Korintebrief, hoofdstuk 1:1-9. We zullen stilstaan bij het woord heilig wat Paulus hier gebruikt om de gemeente […]

P5097950.JPG

Bijbellezing zondag 17 april

Zondagmorgen zal het gaan over eenheid. Dit n.a.v. 1 Korinte 3:1-9. Paulus verwijt hierin de gemeente scherp dat er groepsvorming is. Boeiend om dat te lezen in een tijd waarin het benadrukken van elkaars verschillen meer gangbaar is dan het zoeken naar overeenkomsten. Ook boeiend voor de kerk vandaag de dag waarin allerlei beweging is waardoor […]

P5097950.JPG

Bijbellezing zondag 10 april

Komende zondag hopen we te beginnen met een nieuwe serie Bijbellezingen. Dit keer uit de eerste brief aan de gemeente in Korinthe. We starten met 1:18-2:5. Daarin gaat het over de dwaasheid van het woord van het kruis en over wijsheid in de wereld. Wat is wijsheid? Een mooie vraag in een tijd die schreeuwt […]

Goede Vrijdag en Paasmorgen

Twee belangrijke vierdagen zijn er in de komende dagen in onze gemeente. Vrijdag gedenken we het lijden en sterven van onze Heer. We doen dat in een dienst om 19.30 uur in Watergang. We lezen over de kruisiging vanuit Matteus 27:33-54 en staan stil bij Jezus’ woorden “Mijn God, Mijn God, waarom heb U Mij […]