Beleids/werkplan Open Deur Commissie – Ilpendam/Watergang


De Open Deur Commissie organiseert de gemeenteactiviteiten met een “open deur” karakter en doet dat onder verantwoording van de beide kerkenraden. Het betreft hier activiteiten die gericht zijn op beide gemeenten in de breedste zin van het woord. Niet alleen dus activiteiten voor de trouwe kerkgangers, maar ook activiteiten bedoeld voor mensen aan de rand of zelfs daarbuiten.

Doel van de activiteiten:
De activiteiten hebben tot doel om, binnen de gemeenten die wij zijn (zie profielschets), elk op hun eigen wijze ten dienste te staan aan de kwalitatieve en kwantitatieve opbouw van beide gemeenten als gemeenten van Christus. De betreffende activiteiten zijn voor dit doel met name gericht op:

  • opbouw van de gemeenten met name door toerusting van haar leden tot het doorgeven van het evangelie,
  • het bevorderen van de saamhorigheid binnen de gemeenten in haar ruimste betekenis,
  • de gemeenten herkenbaar maken in beide dorpen met de bedoeling van evangelie overdracht,
  • de gemeenten herkenbaar maken in de regio i.v.m. ons functioneren als “streekgemeente”, ook hier met de bedoeling het evangelie door te geven.
  • Voor dit doel organiseert de ODC een aantal activiteiten nl:
– de startzondag als aanvang voor het nieuwe winterseizoen om de saamhorigheid te bevorderen en de activiteiten voor het winterseizoen te introduceren,
  • activiteiten op Hemelvaartsdag om de saamhorigheid binnen de gemeenten te versterken en de mogelijkheid te creëren om ook mensen meer van buiten de gemeenten er bij te betrekken,
  • gemeenteavonden over bepaalde thema’s. Het is de bedoeling dat er één of meer avonden per kerkelijk jaar worden georganiseerd in het winterseizoen. De onderwerpen worden met name gezocht rond zending en evangelisatie, maar deze avonden kunnen ook een ander thema tot onderwerp hebben. De avond(en) is/zijn dus voor toerusting van de gemeente bedoeld,
  • het organiseren van een Parkdienst. Het betreft hier een laagdrempelige dienst met een sterk evangeliserende inslag waarbij “buitenstaanders” zich vrij ongedwongen kunnen aansluiten. Eventueel is er een boekentafel aanwezig,
  • het organiseren van zangdiensten voor de hele gemeente .

Voor zover nodig wordt en worden voor genoemde activiteiten muziek en sprekers aangetrokken van buiten de eigen gemeenten.

Mocht u zelf nog goede ideeën hebben voor opendeuractiviteiten, maak die dan gerust kenbaar aan de commissie.