De kerkenraden van Ilpendam en Watergang hebben besloten om gezamenlijke kerkdiensten te houden. De diensten zullen om 10 uur, om en om in de beide dorpen, plaatsvinden. Door omstandigheden kunnen daar wijzigingen in ontstaan, die in de agenda worden vermeld. De diensten zullen worden uitgezonden.
Gezien de PKN-coronaregels is aanmelden voor de dienst niet meer noodzakelijk. Als u de 1,5m-regel nog wel in acht wilt nemen, verzoeken wij u om zich wel aan te melden. Dat kan tot uiterlijk de donderdagavond voor de eredienst via aanmeldendienst@kerkiw.nl of telefonisch bij
Dhr. den Ouden 06 51878505.
Wij hanteren de meest recente coronaregels van de overheid en gaan er ook van uit, dat u bij coronagerelateerde klachten thuis blijft.