De kerkenraden van Ilpendam en Watergang hebben, gezien de gunstige ontwikkelingen rond corona, besloten weer in beide gemeenten een kerkdienst te organiseren. Dit houdt in, dat in Ilpendam om 9.30 uur en in Watergang om 11.00 uur een dienst wordt gehouden. De dienst van Ilpendam wordt uitgezonden en tijdens deze dienst is er voor de kinderen Opstap en Kindernevendienst.

Als u één van de diensten wilt bijwonen, moet u een plaats reserveren. Dat kan tot uiterlijk de donderdagavond voor de eredienst via aanmeldendienst@kerkiw.nl of telefonisch bij Dhr. den Ouden 06 51878505.

Wij hanteren de regels van het RIVM.

 • Mocht u verkouden zijn, ziekteverschijnselen hebben of een ziek gezinslid hebben, verzoeken wij u vriendelijk uw zitplaats te annuleren, zodat een ander gemeentelid uitgenodigd kan worden.
 • Verzoek om tijdig aanwezig te zijn, zodat we geen ophoping van mensen krijgen bij de ingang.
 • Als u zonder aanmelding de dienst wilt bezoeken, kunt u niet deelnemen. Die situatie willen wij graag voorkomen.
 • Bij binnenkomst wordt u gevraagd naar uw gezondheid.
 • Loopt u s.v.p. meteen door naar de kerkzaal, waar de gastheer uw plaats zal aanwijzen.
 • Er is geen gemeentezang.
 • Beperk het gebruik van het toilet in de kerk
 • Volgt u s.v.p. de looproute en instructies zoals in de kerk worden aangegeven.
 • De keuken en garderobe zijn niet te gebruiken.
 • Na de dienst is er geen koffiedrinken en vragen wij u direct het gebouw te verlaten.
 • Aan het begin van de dienst zullen nog een aantal huishoudelijk zaken met u worden gedeeld.
 • Er is geen autodienst.
 • Bij het binnenkomen en het verlaten van de kerk wordt een mondkapje gedragen.