De kerkenraden van Ilpendam en Watergang hebben weer gezamenlijke erediensten. De overheid staat toe om met maximaal 30 personen bij elkaar te komen. De kerkvoogdij is van mening dat zolang de 1,5 meter afstand van toepassing is, de kerk van Ilpendam meer geschikt is voor het houden van gezamenlijke diensten, dan de kerk van Watergang. 

Als u de eredienst wilt bijwonen, moet u wel een plaats reserveren. Dat kan tot uiterlijk de donderdagavond 0.00 uur voor de eredienst. Gebruikt u hiervoor het mailadres aanmeldendienst@kerkiw.nl of telefonisch bij de heer den Ouden via het mobiele nummer 06 51878505.

Als wij ons allen houden aan de veiligheidsinstructies, kunnen wij op een veilige manier een kerkdienst houden. Natuurlijk bent u vrij, risicogroep of niet, om hier wel of niet aan deel te nemen. Wij hanteren de regels van het RIVM.

 • Mocht u verkouden zijn, ziekteverschijnselen hebben of een ziek gezinslid hebben, verzoeken wij u vriendelijk uw zitplaats te annuleren, zodat een ander gemeentelid uitgenodigd kan worden.
 • Verzoek om tijdig aanwezig te zijn, zodat we geen ophoping van mensen krijgen bij de ingang.
 • Als u zonder aanmelding de dienst wilt bezoeken, kunt u niet deelnemen. Die situatie willen wij graag voorkomen.
 • Bij binnenkomst wordt u gevraagd naar uw gezondheid.
 • Loopt u s.v.p. meteen door naar de kerkzaal, waar de gastheer uw plaats zal aanwijzen.
 • Er is geen gemeentezang.
 • Beperk het gebruik van het toilet in de kerk
 • Volgt u s.v.p. de looproute en instructies zoals in de kerk worden aangegeven.
 • De keuken en garderobe zijn niet te gebruiken.
 • Na de dienst is er geen koffiedrinken en vragen wij u direct het gebouw te verlaten.
 • Aan het begin van de dienst zullen nog een aantal huishoudelijk zaken met u worden gedeeld.
 • Er is geen autodienst.
 • Bij het binnenkomen en het verlaten van de kerk wordt een mondkapje gedragen.