VakantieBijbelWeek 2017 (T)op survival!!

by Mirjam van Vuure

kijk voor foto’s bij informatie/foto en video Van maandag 24 tot en met vrijdag 28 juli wordt in Ilpendam en Watergang weer een VakantieBijbelWeek georganiseerd. Elke dag van 9.30 – 11.30 uur zijn alle kinderen van groep 1 t/m 8 van harte welkom in de Hervormde Kerk van Ilpendam en in dorpshuis De Nieuwe Boet […]

Nacht zonder dak 2017 Regio Waterland

by Theo Sanders

Ook dit jaar doen wij net als vorig jaar tijdens de tiener Vakantiebijbelweek weer mee aan Nacht Zonder dak Het Programma ziet er als volgt uit; Op vrijdagavond 28 juli verzamelen we om 20.00u op het trapveld in Watergang (tegenover dorpshuis de Nieuwe Boet). Vanaf daar vertrekken daarna naar de locatie van Nacht Zonder Dak: Broek […]

Uit met de gemeente 2018

by Theo Sanders

Een tijdje  geleden hebben we een inventarisatie gehouden om te zien of er voldoende belangstelling is voor een Gemeente weekend in 2018. Hierop hebben een flink aantal mensen aangegeven dat ze bij een volgend gemeente weekend  graag mee willen. Er lijkt dus voldoende draagkracht te zijn . De organisatie van het Gemeente Weekend is naar […]

Bijbellezing zondag 23 april

by Hugo Dankers

Zondag lezen we voor het laatst uit Lucas, de bijna laatste woorden over Jezus’ eerste ontmoeting met zijn leerlingen na zijn opstaan. Lucas 24:36-49 Het is een ontmoeting waarin Jezus aan het woord is. En de leerlingen, ze zijn opvallend stil, uit verbijstering, ongeloof, angst. Het is een mooi beeld van de kerk. Iedereen staat stil […]

Bijbellezing zondag 16 april

by Hugo Dankers

Op de Paasmorgen lezen we ook uit Lucas, hoofdstuk 24:1-12. De boodschap spat er vanaf: Hij leeft! En we kijken met name naar een woord rond Petrus, het woord ‘verwondering’. Een woord wat denken en redeneren te boven gaat. Een woord wat verder brengt. Wat aan ons brengt het wonder van het lege graf.

Bijbellezing vrijdag 14 april

by Hugo Dankers

We lezen in de dienst op de Goede Vrijdag de hele gang van Jezus in arrestatie, veroordeling en kruisiging. We doen dat vanuit Lucas. Voordat we het Avondmaal vieren staan we stil bij last words van Jezus vanuit 22:37, over dat wat gaat gebeuren niet zomaar is, maar dat het is wat eeuwen geleden voorzegd is […]

Paasvoorstelling Simon en zo 15 april 2017

by Mirjam van Vuure

poster simonenzo 15-04-17 Zaterdag 15 april om 14.30 uur in het dorpshuis de Nieuwe Boet van Watergang is het zover. Dan geeft het kindertheatergroep “Simon en Zo” een paasvoorstelling. Op een hele mooie interactieve manier vertellen ze het paasverhaal. Kom ook. Iedereen is welkom. Entree: Volwassen 2 euro, kinderen 1 euro geef je op via […]

Bijbellezing zondag 9 april

by Hugo Dankers

Op de zondag voor Pasen stappen we binnen in de ruimte waar het Laatste Avondmaal wordt gevierd. We lezen in Lucas 22:31-34 waarschuwende woorden van Jezus richting zijn leerlingen dat er een tijd komen zal waar er aan hun geloof geschud gaat worden. Maar ook klinkt er bemoediging en een prachtige roeping voor Petrus. We […]

Bijbellezing zondag 2 april

by Hugo Dankers

Zondag is er een doopdienst. We lezen dan uit Lucas 18:9-17. Een gedeelte waarin Jezus spreekt over voldoen. Over wanneer je oké bent. Dat is een constante vraag in ons leven, de vraag: voldoe ik wel? Aan de verwachtingen van mijn vrienden, aan de eisen van m’n leidinggevende, aan de regels van de kerk, aan […]