Informatie Hemelvaartsdag 2017

by Theo Sanders

  Na de kerkdienst in Watergang willen wij eerst koffiedrinken in de kerk. Waarna wij vertrekken voor onze wandeltocht in Broek in Waterland. Het is de bedoeling dat u op eigen gelegenheid vertrekt naar Broek in Waterland , maar wellicht lukt dit niet iedereen dus als een ieder zo vrij wil zijn eventueel iemand extra […]

Uit met de gemeente 2018

by Theo Sanders

Een tijdje  geleden hebben we een inventarisatie gehouden om te zien of er voldoende belangstelling is voor een Gemeente weekend in 2018. Hierop hebben een flink aantal mensen aangegeven dat ze bij een volgend gemeente weekend  graag mee willen. Er lijkt dus voldoende draagkracht te zijn . De organisatie van het Gemeente Weekend is naar […]

Bijbellezing zondag 23 april

by Hugo Dankers

Zondag lezen we voor het laatst uit Lucas, de bijna laatste woorden over Jezus’ eerste ontmoeting met zijn leerlingen na zijn opstaan. Lucas 24:36-49 Het is een ontmoeting waarin Jezus aan het woord is. En de leerlingen, ze zijn opvallend stil, uit verbijstering, ongeloof, angst. Het is een mooi beeld van de kerk. Iedereen staat stil […]

Bijbellezing zondag 16 april

by Hugo Dankers

Op de Paasmorgen lezen we ook uit Lucas, hoofdstuk 24:1-12. De boodschap spat er vanaf: Hij leeft! En we kijken met name naar een woord rond Petrus, het woord ‘verwondering’. Een woord wat denken en redeneren te boven gaat. Een woord wat verder brengt. Wat aan ons brengt het wonder van het lege graf.

Bijbellezing vrijdag 14 april

by Hugo Dankers

We lezen in de dienst op de Goede Vrijdag de hele gang van Jezus in arrestatie, veroordeling en kruisiging. We doen dat vanuit Lucas. Voordat we het Avondmaal vieren staan we stil bij last words van Jezus vanuit 22:37, over dat wat gaat gebeuren niet zomaar is, maar dat het is wat eeuwen geleden voorzegd is […]

Paasvoorstelling Simon en zo 15 april 2017

by Mirjam van Vuure

poster simonenzo 15-04-17 Zaterdag 15 april om 14.30 uur in het dorpshuis de Nieuwe Boet van Watergang is het zover. Dan geeft het kindertheatergroep “Simon en Zo” een paasvoorstelling. Op een hele mooie interactieve manier vertellen ze het paasverhaal. Kom ook. Iedereen is welkom. Entree: Volwassen 2 euro, kinderen 1 euro geef je op via […]

Bijbellezing zondag 9 april

by Hugo Dankers

Op de zondag voor Pasen stappen we binnen in de ruimte waar het Laatste Avondmaal wordt gevierd. We lezen in Lucas 22:31-34 waarschuwende woorden van Jezus richting zijn leerlingen dat er een tijd komen zal waar er aan hun geloof geschud gaat worden. Maar ook klinkt er bemoediging en een prachtige roeping voor Petrus. We […]

Bijbellezing zondag 2 april

by Hugo Dankers

Zondag is er een doopdienst. We lezen dan uit Lucas 18:9-17. Een gedeelte waarin Jezus spreekt over voldoen. Over wanneer je oké bent. Dat is een constante vraag in ons leven, de vraag: voldoe ik wel? Aan de verwachtingen van mijn vrienden, aan de eisen van m’n leidinggevende, aan de regels van de kerk, aan […]

Gemeenteavond beroepingswerk.

by Theo Sanders

Van de Beroepingscommissie (deel 1) Beste gemeenteleden, Namens de beroepingscommissie nodigen we u als gemeentelid van harte uit voor de gemeenteavond op woensdag 5 april a.s. Op deze avond willen we u informeren over het op te starten beroepingswerk. Nadat we als gemeente en kerkenraad een aantal maanden geleden van Dominee Dankers, vernamen van het […]

Bijbellezing zondag 12 maart

by Hugo Dankers

We lezen verder uit Lucas, hoofdstuk 17:20-37, over de komst van het Koninkrijk van God. Jezus bereidt zijn discipelen voor op een onverwacht moment, waarin de dingen op scherp staan. Daar gaan we mee bezig, plotselinge momenten in ons leven, waarin we keuzes moeten maken die iets definitiefs in zich hebben. Momenten die er zijn […]