Gemeenteavond beroepingswerk.

by Theo Sanders

Van de Beroepingscommissie (deel 1) Beste gemeenteleden, Namens de beroepingscommissie nodigen we u als gemeentelid van harte uit voor de gemeenteavond op woensdag 5 april a.s. Op deze avond willen we u informeren over het op te starten beroepingswerk. Nadat we als gemeente en kerkenraad een aantal maanden geleden van Dominee Dankers, vernamen van het […]

Bijbellezing zondag 12 maart

by Hugo Dankers

We lezen verder uit Lucas, hoofdstuk 17:20-37, over de komst van het Koninkrijk van God. Jezus bereidt zijn discipelen voor op een onverwacht moment, waarin de dingen op scherp staan. Daar gaan we mee bezig, plotselinge momenten in ons leven, waarin we keuzes moeten maken die iets definitiefs in zich hebben. Momenten die er zijn […]

Bijbellezing zondag 5 maart

by Hugo Dankers

Komt zondag is er een jeugddienst. We lezen daarin de gelijkenis van de talenten, uit Matteus 25:14-30. Het thema van de dienst is: Je bent gemaakt om te vliegen. En we zullen bezig gaan met wat je doet met wat je allemaal in de kerk ontvangt. Een thema wat dichtbij komt en dingen op scherp zet. […]

Bijbellezing zondag 19 februari

by Hugo Dankers

We hopen zondag verder te lezen uit Lucas 9, nu vers 51-56. Daarin is er een confrontatie tussen volgelingen van Jezus en mensen die andere wortels hebben en andere overtuigingen rond geloof en God. We zien we een vorm van religieus geweld en de reactie van Jezus daarop. We gaan het hebben over de spanning tussen grenzen […]

Bijbellezing zondag 12 februari

by Hugo Dankers

Rond de viering van het Avondmaal lezen we opnieuw het gedeelte wat we vorige week ook lazen, Lucas 9:23-27. Jezus spreekt over zelfverloochening en kruisdragen. Het zijn woorden die het volgen van Jezus op het scherpst van de snede zetten. Die scherpte zoeken we opnieuw op. Nu wat meer in gesprek met onze vervolgde broeders […]

Bijbellezing zondag 5 februari

by Hugo Dankers

Komende zondag lezen we over ‘kruisdragen’, Jezus die waarschuwt dat het volgen van Hem geen weg van alleen maar overwinning is, maar ook van lijden. We lezen dit vanuit Lucas 9:23-27. Maarja, hoe lijden wij 21-eeuwse christenen die leven in een vrije westerse samenleving? Is deze tekst wel voor ons, of meer voor onze broeders en […]

Bijbellezing zondag 22 januari

by Hugo Dankers

We hopen komende zondag verder te lezen uit Lucas. Dit keer over een geschiedenis die alle Evangelieschrijvers beschrijven, de wonderbare spijziging, Lucas 9:10-17. Het is een gedeelte waarin nuchter wordt nagedacht, maar waarin er ook verwachting is van een wonder. Over dat dubbele gaan we het hebben. Dat een mens die in de nabijheid van […]

Bijbellezing zondag 15 januari

by Hugo Dankers

Tot en met Pasen hopen we te lezen uit het Nieuwe Testament en wel uit het Evangelie naar Lucas. Zondag beginnen we met hoofdstuk 7:18-35. Daarin staat de vraag centraal rond de identiteit van Jezus. We zien dat zijn bediening grote groepen mensen trekt, er hangt iets in de lucht rond wat hij doet, het […]

Bijbellezing Oudjaarsavond en Nieuwjaarsmorgen

by Hugo Dankers

Rond de overgang van 2016 naar 2017 lezen we uit het Psalmenboek, Psalm 103:1-22. Een Psalm die uitbundig oproept om God te loven. Op oudjaarsavond staan we stil bij het tweede deel van de Psalm, over de kwetsbaarheid en het voorbijgaande van ons leven en daar tegenover het eeuwige van de HERE en de vriendschap die […]

Bijbellezing Kerstavond en Kerstochtend

by Hugo Dankers

Om de komst van onze Heer Jezus naar deze aarde te vieren komen we zaterdagavond en zondagmorgen bij elkaar. Op Kerstavond staan we stil bij de naam Immanuel, die Jezus vanuit het Oude Testament wordt toegezegd. ‘God met ons’ betekent het. Helemaal passend bij het diepe verlangen in ieder mens om niet alleen te zijn. […]