Het kerkblad “De Kerk Thuis” verschijnt zeven keer per jaar. Het kerkblad wordt in Ilpendam onder de leden verspreid en in Watergang onder alle inwoners. De redactie bestaat uit Martin de Moes en Evêrte van Merode.
Piet Mager zorgt voor de vermenigvuldiging van het blad en Jolanda Ubbels verzorgt de financiën en de verzending per post. Kopij voor het kerkblad kan worden ingeleverd bij fam. Van Merode. De inleverdata staan voorin ieder nummer van het kerkblad vermeld.

Microsoft Word-document 24-11-2013 141024Contactpersoon/kopijadres
:
Dhr. H. van Merode:
tel. 020-4822721
redactie@kerkiw.nl

Adreswijzigingen en giften:

“De Kerk Thuis”
Bankrekening NL 02 RABO 0342893661
Westerweg 1
1447 AA Purmerend
tel. 020-4361311