Pastoraal

Ds. H.E. DankersMet ingang van 23 september 2012 is ds. H.E. Dankers werkzaam binnen onze gemeente. Mocht u vragen hebben over de gemeente of wilt u een gesprek omtrent geloofszaken, dan kunt u met hem contact opnemen.

Ds. H.E. Dankers
Zonneweg 4
1452 XA Ilpendam
telefoon : 020-4363535
e-mail : hedankers@gmail.com

Als ds. Dankers niet te bereiken is kunt u contact opnemen met ouderling Kees Hardebol (020-4361572) of ouderling Piet Mager (020-4823020)

 

Moderamen (dagelijks bestuur)

Marije Brunt Diede de Jong image

V.L.N.R.  – Ilpendam: Marije Brunt(Diaken/Scriba), Diede de Jong (Ouderling en voorzitter kerkenraad), Watergang: Theo Sanders (Diaken)/Scriba)

E-mail Ilpendam : scriba.ilpendam@kerkiw.nlE-mail Watergang : scriba.watergang@kerkiw.nl

Kerkgebouw Ilpendam
Kerkstraat 19,
1452 PR Ilpendam, Nederland

Kerkgebouw Watergang
Dorpsstraat 27,
1454 AL Watergang, Nederland

Algemeen
Heeft u vragen over de website of werkt een link niet meer dan kunt u een e-mail sturen naar de redactie van de website