Vanaf begin oktober tot begin juni vinden er verspreid in blokken van vier weken momenten van catechese plaats. In totaal komen er zo’n 15 jongeren. Op maandagavond is er een groep van12-16 jaar en een groep van 16+. Op donderdag is er ook een groep van 16+. Alle drie de groepen worden geleid door onze predikant.

De oudste groepen staan dit jaar stil bij het thema ‘Discipeleschap’, het leerling zijn van Jezus. Wat is dat? Wat vraagt dat? En waar sta ik zelf ergens? Dat soort vragen komen langs. De jongste groep gaat met verschillende thema’s aan de slag, afgeleid van de Apostolische Geloofsbelijdenis.

De methode die we hanteren heet Follow Me. Het is een verwijzing naar de oproep van Jezus: Volg mij! Het is vanwege die oproep dat we in onze gemeente momenten van catechese hebben. Vanwege het verlangen dat ook het jongere deel van onze gemeenten Jezus leert na te volgen.

Mocht je aan willen sluiten bij een van deze momenten van catechese, dat kan. Neem daarvoor contact op met ds. Dankers. Dat kan ook als je overweegt belijdenis te willen doen. Neem contact op, dan is er overleg voor wat mogelijk is.