Hier kunt u de dienst van 1e kerstdag in Ilpendam terugkijken.

https://youtu.be/2wNemod-8ho

Sfeerbeeld van de kerstavonddienst 2020 in Watergang