Beste broeders en zusters van de Hervormde gemeenten van Ilpendam en Watergang,

De maatregelen voor de bestrijding van het coronavirus houden ons in de greep. Vanuit de kerkenraad willen we met u delen wat dit betekent voor onze gemeenten.

Rondom de kerkdiensten

We hebben besloten om geen kerkdiensten te houden. De overheidsmaatregelen maken het ons in feite onmogelijk  en ook de PKN- adviseert ons om daaraan gehoor te geven. Gezien de aard van de huidige problemen stellen wij als kerkenraden van de gemeenten Ilpendam en Watergang ons volledig achter dat besluit al is het met pijn. Het is nogal wat om kerkdiensten af te gelasten.

Omzien naar elkaar

Door de maatregelen rondom corona zijn er veel mensen die zich eenzaam voelen of met plotselinge gevoelens van angst of verdriet zitten. We denken aan ouderen, zieken, gemeenteleden met weinig familie, vrienden of andere contacten, mensen die zorg nodig hebben en aan iedereen voor wie het een last is in deze weken op elkaars lip te zitten. Een bezoekje is prettig en geeft lucht. Maar juist bezoek is in deze periode niet raadzaam.

Als kerkelijke gemeenschap willen we omzien naar elkaar. We vragen uw inzet om dat ook in deze periode te realiseren. Als er pastorale hulp nodig is in welke vorm dan ook, kunt u ten alle tijden de ouderlingen benaderen. Zij gaan dan telefonisch contact opnemen.

Wanneer er iets wijzigt, laten we dat weten via onze website www.kerkiw.nl

Met vriendelijke groet,

De kerkenraden van Ilpendam/Watergang