Op zaterdag 12 oktober j.l. was er in Waterland een kledinginzameling van Sam’s kledingaktie voor Mensen in Nood. Dit inzamelmoment is een samenwerking van de Waterlandse diaconieën en de katholieke kerk van Ilpendam.

Vanaf deze plaats willen wij alle Ilpendammers en Watergangers bedanken voor hun bijdrage.

Onze schatting is dat in beide dorpen ongeveer 2000 kilo is opgehaald.

Mensen in Nood gaat er voor zorgen dat alle kleding een nieuwe goede bestemming krijgt.