Na maanden van voorbereiding belandden we in de eerste week van de zomervakantie en toen was het zover! Wie het kerkgebouw in Ilpendam of het dorpshuis in Watergang betrad, bevond zich opeens in een museum vol schatten. Er bevonden zich parels, edelstenen, juwelen en schilderijen netjes uitgestald of in een schatkist, maar ook persoonlijke herinneringen konden bezichtigd worden. Deze persoonlijke herinneringen waren niet in geld uit te drukken, maar wel van grote waarde voor wie ze meegebracht hadden.

Maar de grootste waarde vertegenwoordigde wel de grote groep kinderen die elke morgen een kijkje kon nemen in de schatkamer van onze Heer! Zelf stuk voor stuk parels in Zijn hand.

Het thema was niet voor niets: Schatrijk!

Aan de hand van Bijbelverhalen werd duidelijk gemaakt hoe rijk je bent als je weet Wie de Here God was en is en zal zijn. Aan deze verhalen gerelateerd werden liedjes gezongen, spelletjes gedaan en een knutselwerkje gemaakt, zodat we een onvergetelijke week hebben beleefd, waardoor we aan het einde van de week schatrijk naar huis zijn gegaan vol van mooie herinneringen.

Maar we hebben niet alleen onszelf verrijkt. Tijdens de afsluitende avond waarop ouders en belangstellenden welkom waren om te kijken waar wij nu zo druk mee geweest waren, was er een boekentafel met artikelen uit Christelijke Boekwinkel “Het Goede Nieuws”. De verkoop van deze artikelen bracht in totaal voor de winkel het mooie bedrag op van € 206,44. Ook stond er een collectebus waarin een bijdrage aan de actie Nacht zonder Dak van Tear kon worden gedoneerd.

Ook voor de tieners waren er in deze week verschillende activiteiten. Deze werden weer zeer goed bezocht! Het programma was gevarieerd en uitdagend. Zo werd er o.a. Jachtseizoen gespeeld, maar de week stond vooral in het teken van de Nacht Zonder Dak, een actie van Tear. De tieners lieten zich sponsoren om een nacht door te brengen zoals minder bedeelde leeftijdgenoten in Bolivia, die daarbij ook nog eens blootstaan aan alle gevaren die het straatleven met zich meebrengen. Een verslag van de nacht vindt u op de Jeugdpagina’s achterin dit kerkblad. Het totaalbedrag wat voor het goede doel werd bijeengebracht is € 1.964,93.

Kortom: we mogen dankbaar terugkijken op een zeer geslaagde week!

Kijk voor enkele foto’s bij informatie> foto’s en video’s.