Dorcas voedselactie 2018

Dit jaar hebben we 36 volle dozen vanuit onze gemeenten en de r.k.-parochie naar Andijk kunnen brengen. Daar wordt alles gesorteerd en rond de Kerstdagen naar de allerarmsten in Oekraїne, Moldavië, Albanië en Roemenië gebracht.

Dorcas ziet armoede, uitsluiting en crisis en de mensonwaardige gevolgen daarvan. En daar leggen zij zich niet bij neer. Naast het inzamelen en vervolgens distribueren  van de voedselpakketten biedt Dorcas ook veel structurele hulp zodat het leven van de allerarmsten daadwerkelijk verandert.

Gelukkig konden ook wij daar een kleine bijdrage aan leveren en het was heel bemoedigend dat dit jaar meer gezinnen boodschappen kwamen brengen. We willen u daarvoor hartelijk bedanken!