Moessonregens zorgen in Azië voor grote overstromingen. De ramp heeft in Bangladesh, India en Nepal al zeker 900 levens geëist. Complete dorpen staan onder water. In totaal zijn zo’n 41 miljoen mensen getroffen door de regens.

https://www.woordendaad.nl/doe-mee/steun-een-project/noodhulp-overstromingen-azie

WAT ER AAN DE HAND IS

In deze regio vallen elk jaar in augustus moessonregens. Dit keer waren de regens echter heftiger, langduriger en verspreid over een groter gebied, waardoor de schade omvangrijker is. Dorpen zijn weggespoeld, staan onder de modder en zijn moeilijk te bereiken.

Door de regens zijn ook grote landbouwgebieden getroffen. Er wordt gevreesd voor een slechte oogst. Ook zorgt het stilstaande water voor een bedreiging van de gezondheid in de regio omdat een uitbraak van besmettelijke ziekten op de loer ligt.

WIE ER HELPEN

Woord en Daad maakt deel uit van het Christelijk Noodhulpcluster. De leden van dit cluster die in dit gebied werkzaam zijn, Red een Kind, Tear, Woord en Daad en ZOA, zijn gestart met hulpverlening.

WAT WOORD EN DAAD DOET

De acties van het Christelijk Noodhulpcluster zijn gericht op de eerste nood. Ook Woord en Daad legt samen met haar partners de focus op goed voedsel, drinkwater en onderdak. In India zijn met name in de noordelijke staten slachtoffers gevallen. In deze staten en in Bangladesh worden tenten, dekens en kleding uitgedeeld en wordt medische ondersteuning gegeven om ziektes te bestrijden die het gevolg zijn van de overstromingen. In Myanmar, waar de problemen ook toenemen, wordt voedsel uitgedeeld aan slachtoffers van de regens.

OOK U KUNT MEEHELPEN!

Om zoveel mogelijk getroffenen te kunnen helpen is uw steun nodig! Vul het formulier op deze pagina in, of maak zelf een gift over naar NL64 RABO 0385 4870 88 onder vermelding van ‘Noodhulp overstromingen Azië’.