We lezen in de dienst op de Goede Vrijdag de hele gang van Jezus in arrestatie, veroordeling en kruisiging. We doen dat vanuit Lucas. Voordat we het Avondmaal vieren staan we stil bij last words van Jezus vanuit 22:37, over dat wat gaat gebeuren niet zomaar is, maar dat het is wat eeuwen geleden voorzegd is door de profeten, dat het is wat staat in Gods plan met de schepping.