Komt zondag is er een jeugddienst. We lezen daarin de gelijkenis van de talenten, uit Matteus 25:14-30. Het thema van de dienst is: Je bent gemaakt om te vliegen. En we zullen bezig gaan met wat je doet met wat je allemaal in de kerk ontvangt. Een thema wat dichtbij komt en dingen op scherp zet. We zullen onder andere een gesprek zien tussen twee vliegers. We gaan zingen, uit de Bijbel lezen, allerlei redenen om te komen!