Zondag is er een doopdienst. We lezen dan uit Lucas 18:9-17. Een gedeelte waarin Jezus spreekt over voldoen. Over wanneer je oké bent. Dat is een constante vraag in ons leven, de vraag: voldoe ik wel? Aan de verwachtingen van mijn vrienden, aan de eisen van m’n leidinggevende, aan de regels van de kerk, aan God. Jezus brengt een Farizeeër, een tollenaar en een kind naar voren om te leren wat voldoen in de ogen van God is.