We lezen verder uit Lucas, hoofdstuk 17:20-37, over de komst van het Koninkrijk van God. Jezus bereidt zijn discipelen voor op een onverwacht moment, waarin de dingen op scherp staan. Daar gaan we mee bezig, plotselinge momenten in ons leven, waarin we keuzes moeten maken die iets definitiefs in zich hebben. Momenten die er zijn in werk, relaties en gang met God.