Van de Beroepingscommissie (deel 1)

Beste gemeenteleden,

Namens de beroepingscommissie nodigen we u als gemeentelid van harte uit voor de gemeenteavond op woensdag 5 april a.s. Op deze avond willen we u informeren over het op te starten beroepingswerk. Nadat we als gemeente en kerkenraad een aantal maanden geleden van Dominee Dankers, vernamen van het beroep naar de Bilt, hebben we de eerste stappen gezet in het vormen van een beroepingscommissie. We zijn erg blij dat Dominee Dankers nog tot eind april bij ons is om het seizoen helemaal af te ronden. Dit gaf ons als commissie ook voldoende de tijd om de voorbereidingen te treffen die nodig zijn. Graag nemen we u op 5 april mee in de gedane voorbereidingen, informeren we u over het stappenplan voor de komende tijd, en willen u graag voorstellen aan de heer Casper van Dorp, die onze gemeenten in de vacaturetijd wil gaan ondersteunen in het pastoraat en catechese.

Graag ontmoeten we u op woensdag 5 april om 20:00 in de kerk van Ilpendam. Vanaf 19:45 u staat de koffie klaar.

De beroepingscommissie.

Arno Hoogendoorn (voorzitter), Jan Meijer, Diede de Jong, Cees Hardebol, Piet Mager, Theo Sanders