We hopen zondag verder te lezen uit Lucas 9, nu vers 51-56. Daarin is er een confrontatie tussen volgelingen van Jezus en mensen die andere wortels hebben en andere overtuigingen rond geloof en God. We zien we een vorm van religieus geweld en de reactie van Jezus daarop. We gaan het hebben over de spanning tussen grenzen trekken en grenzen oversteken. Boeiend in een tijd waarin religieus geweld en het terugtrekken in eigen kring een ‘hot item’ is.