Rond de viering van het Avondmaal lezen we opnieuw het gedeelte wat we vorige week ook lazen, Lucas 9:23-27. Jezus spreekt over zelfverloochening en kruisdragen. Het zijn woorden die het volgen van Jezus op het scherpst van de snede zetten. Die scherpte zoeken we opnieuw op. Nu wat meer in gesprek met onze vervolgde broeders en zusters. We doen dat tegen de achtergrond van dat wat Jezus ons aan tafel aanbiedt, zijn leven, verzoening.