We hopen komende zondag verder te lezen uit Lucas. Dit keer over een geschiedenis die alle Evangelieschrijvers beschrijven, de wonderbare spijziging, Lucas 9:10-17. Het is een gedeelte waarin nuchter wordt nagedacht, maar waarin er ook verwachting is van een wonder. Over dat dubbele gaan we het hebben. Dat een mens die in de nabijheid van Jezus leeft aan de ene kant gewoon z’n dingen doet zoals ieder ander mens, maar aan de andere kant een verwachting heeft die buiten het gewone omgaat.